Oppstartsmelding til nye lærlinger
Det nærmer seg starten på 24 mnd læretid ute i bedrift og da er det noen opplysninger om hvordan denne tiden vil bli organisert fra opplæringskontorets side.
Les hele...

LogistikkoperatørEr du ansvarsfull og serviceinnstilt? Liker du å behandle både passasjerer og gods? Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver?.


Dagens logistikkoperatør bruker moderne teknologi som gjør godshåndtering både lettere og mer effektivt enn tidligere. Med et klokt hode og raske hender, kan du få en spennende karriere som bokstavelig talt starter på gulvet og tar deg dit du vil.

På VG1-nivå velger du Service og Samferdsel eller Teknikk og industriell produksjon. På VG2-nivå velger du Transport og logistikk.

Viktige arbeidsområder er:
 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegging av vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Kunnskaper og ferdigheter
 • Du må ha godt syn, god førlighet og generell god helse
 • Du må være fortrolig med bruk av ulike elektroniske og tekniske hjelpemidler. Blant annet er truckførerbevis et sentralt kompetansebevis
 • Du har ansvar for at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke skades og at de kommer fram til kunden til avtalt tid. Du får også kunnskap om vareflyten gjennom bedriften.
 • Du kan arbeide effektivt og nøyaktig - både selvstendig og sammen med kollegaer. Du må kunne motta og gi korrekt informasjon, samt yte god kundeservice - gjerne på flere språk.
www.aktiweb.no